Wijzijnéén

Nationale Politie

Sinds 2013 vormt de Nationale Politie één korps, en dus één werkgever. Op veel plaatsen wordt aan de inrichting van de nieuwe organisatie gewerkt. Wij hebben verschillende HRM-projecten aangestuurd, zowel binnen een korps, binnen meerdere korpsen als op landelijk niveau. Als projectleider zorgden we voor een uniforme werkwijze, die binnen de krappe termijnen tot resultaten hebben geleid.

De projecten liepen uiteen van de invoering van een nieuw landelijk functiegebouw in Midden Nederland, de regionale uniformering van processen, de landelijke organisatie van bedenkingen, het invoeren van SAP eHRM en bij de regionale uitvoering van harmonisatie arbeidsvoorwaarden tot de landelijke afronding van de invoering van het nieuwe functiegebouw. Bij al deze projecten hebben we de resultaten samen met interne medewerkers gerealiseerd.