Wijzijnéén

UWV Arbeidsmarktinformatie

UWV Werkbedrijf wil actuele en brede regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie leveren. Hiervoor is een nieuwe productlijn voor de verschillende interne en externe klantgroepen ontwikkeld. Het basispakket van informatieproducten helpt UWV (Werkbedrijf), gemeenten,  ondernemers en onderwijs bij het (door)ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid.

Hierbij zijn niet alleen gegevens van UWV (Werkbedrijf) maar juist ook die van andere externe informatiebronnen geïntegreerd en toegepast. Daarvoor is samengewerkt met veel externe partijen (zoals ministeries, kenniscentra, webspider-ontwikkelaar). Als projectleider waren wij verantwoordelijk voor het initiëren, aansturen en realiseren van alle deelprojecten.