Wijzijnéén

Verschillende organisaties

Zowel in als tussen organisaties kunnen op een gegeven moment conflicten ontstaan. Of het nou collega’s, klanten of contractpartners zijn,  er kan wrijving ontstaan. Dat kan een goede samenwerking frustreren of de persoonlijke gezondheid schaden.

Wij noemen hierbij vanwege de vertrouwelijkheid geen namen van bedrijven. Wij hebben als procesbegeleider zowel commerciële als publieke organisaties succesvol bijgestaan met het zelf oplossen van de conflicten.