Wijzijnéén

Vluchtelingenwerk Noordwestholland

VluchtelingenWerk Noordwestholland komt op voor de belangen van vluchtelingen in de regio. Dit doen zij onder andere in de vorm van maatschappelijke begeleiding. Daarnaast zorgen ze voor ontmoeting tussen vluchtelingen en Nederlanders. Naast vrijwilligers en donateurs zoeken zij gemeenten en bedrijven die samen met hen daadwerkelijk iets willen betekenen voor vluchtelingen.

Wij hebben met het bestuur en directie een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Dit hebben we gedaan met een SWOT-analyse. Daarop zijn de kernwaarden in relatie tot gewenste cultuur voor stichting opnieuw geformuleerd. De kernwaarden hebben we ook gehanteerd bij de invoering van een nieuw beoordelingssysteem.