Wijzijnéén

WEC-Raad

De WEC-Raad behartigde de belangen van het speciaal onderwijs in vier verschillende clusters. Dit gebeurde middels langlopende projecten, overleg in het veld en overleg met het Ministerie. Toen de organisatie een bedrijfsbureau werd, zijn wij als Flying Squad aan de slag gegaan.

We hebben het bedrijfsbureau mede vorm gegeven door bijvoorbeeld het opleveren van een meerjarenplan en een begroting, het vormgeven van de boekhouding, het evalueren en herinrichten van de Bezwaaradviescommissie, het coachen van verschillende professionals. De WEC-Raad is ondertussen opgegaan in de PO-Raad.