Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Wijzijnéén BV streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Wijzijnéén BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Wijzijnéén BV gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Wijzijnéén BV niet aansprakelijk.

Credits:
• Concept en design: www.kvhw.nl
• Techniek en realisatie: www.fishfriday.nl