één voor anderen

De stichting Wijzijnéén voor anderen

Het streven van Wijzijnéén is om mensen te verbinden en te motiveren. Daarbij past een maatschappelijk bewustzijn. Sterker nog: Wijzijnéén praat niet alleen maar levert ook daadwerkelijk een bijdrage. Daarom hebben we de stichting Wijzijnéén voor anderen opgericht. De stichting investeert niet alleen, maar zet ook belangeloos mensen in. Daarnaast doneert Wijzijnéén jaarlijks een deel van de eigen winst aan de stichting.

Stichting Wijzijéén voor anderen:

info@wijzijneenvooranderen.nl
Postbus 14016, 3508 SB UTRECHT

KvK: 30230468
RSIN: 818513044
IBAN: NL11RABO0139803726

Wijzijnéén voor anderen heeft één helder doel: ‘Het zonder enige vorm van winstoogmerk ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten), cultuur en welzijn (inclusief sport en gezondheid).

Het bestuur van de stichting bestaat uit J.D. Wijdenbosch, E.H.M. Offenberg en M. Wingelaar.